A la Biblioteca Diocesana ens ha arribat el número 120 de Ius Canonicum (volum 60), la prestigiosa revista semestral de l’Institut Martín de Azpilcueta que pertany a la facultat de Dret Canònic de la Universitat de Navarra.

Aquesta revista ofereix, en tots els seus números, diferents seccions fixes: la primera és la part monogràfica de la revista, que recull un aplec dels diferents articles dedicats al tema escollit per cada número; a la segona, Estudios, apareixen articles dels distints col·laboradors; la tercera dóna compte de comentaris, jurisprudència i notes dels distints tribunals eclesiàstics; la quarta i quinta són seccions dedicades a qüestions bibliogràfiques.

En aquest número 120 de desembre del 2020, Ius Canonicum centra el seu estudi monogràfic en la qüestió de la relació del dret canònic amb la resta de les ciències humanes. El concepte  clau, segons l’equip directiu comandat pel professor Jorge Otaduy, és el de «convergència». El seu raonament parteix del fet que el dret canònic tendeix a tancar-se en sí mateix. Per això, s’ha d’optar per l’obertura, que s’hauria de considerar natural, cap a altres disciplines com són teologia, filosofia, sociologia i altres ciències humanes. Al respecte, es publiquen quatre articles signats pels prestigiosos autors: Carlo Fantappiè, Massimo del Pozzo, Giacomo Canobbio i César Izquierdo. També cal destacar els set articles apareguts a la part dedicada als Estudios.

La Biblioteca Diocesana de Mallorca està subscrita a la revista Ius Canonicum des del número 61 de l’any 1991.

Miquel Àngel Garau Trias

Índex del número 60/120 de Ius Canonicum (2020) en pdf