Tarifes:

1. Documents posteriors a 1920:

 • Bloc de fins a 15 còpies impreses en b/n……. 5€
 • A partir de la 16a en b/n…………………………….. 0,10€/còpia
 • Bloc de fins a 15 còpies impreses en color…. 10€
 • A partir de la 16a en color………………………….. 0,20€/còpia
 • Reproducció digital: el mateix cost que les fotocòpies en b/n

2. Documents anteriors a 1920:

 • Bloc de fins a 15 còpies impreses en b/n…… 10€
 • A partir de la 16a en b/n……………………………. 0,20€/còpia
 • Bloc de fins a 15 còpies impreses en color… 15€
 • A partir de la 16a en color…………………………. 0,30€/còpia
 • Reproducció digital: el mateix cost que les fotocòpies en b/n

Normativa:

 1. Aquest servei està adreçat a tots els usuaris de la Biblioteca Diocesana de Mallorca.
 2. Totes les reproduccions s’han de fer per encàrrec; no es possible, doncs, l’autoservei.
 3. Totes les reproduccions estan subjectes a les tarifes vigents en el moment de la sol·licitud de l’encàrrec.
 4. Es pot sol·licitar tant la reproducció digital com la fotocòpia, i aquesta tant en color com en blanc i negre.
 5. Es pot sol·licitar qualsevol tipus de document que tenim a disposició dels usuaris (capítols de llibre o articles de revistes), sempre i quan les seves característiques físiques i condicions de conservació ho permetin. En aquest sentit, seran objecte d’especial valoració tots els documents anteriors a l’any 1920.
 6. Els usuaris, a l’hora d’adquirir el material reproduït, estan subjectes a la Llei de Propietat Intel·lectual de l’Estat espanyol.
 7. Les peticions de reprografia s’han de realitzar a través de la següent adreça electrònica:

peticionsbiblioteca@bisbatdemallorca.org

 1. Des de l’administració de la Biblioteca Diocesana l’usuari rebrà un pressupost del material sol·licitat abans de ser reprografiat.
 2. L’usuari acceptarà el pressupost fent una transferència al compte del Bisbat de Mallorca. A la transferència és molt important posar com a concepte “Biblioteca Diocesana”. Una vegada realitzada la transferència, l’usuari enviarà per e-mail el justificant de pagament a la Biblioteca.
 3. Els IBAN dels comptes del Bisbat de Mallorca (NIF R0700002I), als quals es pot realitzar la transferència, són els següents:

CaixaBank: ES9021000011850201646572

Banca March: ES6600610361330002050117

Banco Santander: ES7100490383352310291546

 

Palma de Mallorca, 16 de maig de 2022

Dr. Mn. Jaume Mercant Simó, director