Categoria: Ressenyes de col·leccions

El Credo comentado por los Padres de la Iglesia

El Credo comentado por los Padres de la Iglesia, Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 2018, 5 vols.

A més de La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia, que tenim a la sala de lectura, l’editorial Ciudad Nueva presenta una altra monumental selecció de comentaris dels pares al símbol de la fe, el credo formulat pels primers concilis ecumènics de Nicea i Constantinoble.

Es tracta d’una obra preparada per Gerald L. Bray i editada per Thomas C. Oden. En castellà, dirigida per Eduardo Torres Moreno.

És particularment interessant el pròleg de l’editor, que se centra especialment en el valor ecumènic del símbol i la seva actualitat per partir al recobrament de la unitat perduda. Convergir en els comentaris dels Pares hi ajudarà certament.

Naturalment els volums es basen en la confessió trinitària, però la del Fill es desdobla en “El Senyor Jesucrist” i “El Senyor crucificat i ressuscitat”. El darrer volum està dedicat a la confessió de l’Església, una, santa, catòlica i apostòlica.

Aquesta magnífica col·lecció és a disposició de tots els usuaris de la Biblioteca Diocesana a la sala de lectura.

Santiago María Amer, tècnic auxiliar

Digitalització dels Certàmens del Seminari

Durant aquest curs 2021-2022, s’ha començat el projecte de digitalització dels famosos certàmens del Seminari Conciliar de Sant Pere, per tal de poder oferir una major visualització i un accés més fàcil i actual per als usuaris. La digitalització d’aquests documents, tan únics com valuosos, ofereix un recurs que proporciona un accés informàtic a tots els investigadors, que, a més a més, garanteix la seva conservació material. En total, s’han digitalitzat 168 certàmens. Encara queda molta feina per fer, ja que hi ha un total de 1135 exemplars, alguns dels quals contenen moltes pàgines i alguns són molt delicats, raó per la qual són també més difícils de reprografiar.

Els Certàmens Científic-Literaris foren iniciats, l’any 1899, pels alumnes del Seminari Conciliar de Sant Pere, essent el promotor el bisbe Pere Joan Campins, amb l’objectiu de difondre i investigar la nostra història i cultura, apostant també per una obertura de l’Església vers les ciències naturals i experimentals. Aquests treballs, realitzats pels antics seminaristes, presenten una documentació a voltes inèdita o mala de trobar per altres vies, i són un testimoni de l’estat de coneixement i investigació fins a èpoques no gaire llunyanes. Com que abracen matèries prou diverses ―història, ciència, literatura, filologia (sobretot clàssica i bíblica), i un llarg etc.―, els interessants poden ser molts, i, per aquest motiu, des de la Biblioteca Diocesana, volem, a més de conservar-los, posar-los a disposició digital de tots els investigadors.

La realització d’aquestes tasques ha estat possible gràcies a la subvenció atorgada pel Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

 

Obres completes de Joseph Ratzinger

Joseph Ratzinger, Obras completas. XVI vols. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Madrid 2015-.

La Biblioteca Diocesana de Mallorca posa a disposició dels seus usuaris aquesta magna obra, cimera de la teologia del segle XX, que la BAC ens ofereix en presentació tan pulcra com manejable.

Els volums abracen tota la temàtica habitual en Joseph Ratzinger des de l’eclesiologia al comentari escripturístic, passant per la litúrgia i l’anàlisi del mateix quefer teològic en relació amb les circumstàncies sociològiques de cada moment històric, sobretot de la tempestuosa contemporaneïtat.

En aquest sentit, són particularment interessants les introduccions que fa el propi autor a cada volum, signant com a papa durant el seu pontificat i emèrit després de la renúncia. Són peces breus, però denses, que afinen particularment i fan pensar el lector sobre els temes esmentats. Es justificarien com a textos per si mateixos.

Com que encara no es disposa de tots els volums, a continuació ressenyam els que es troben ja a la sala de consulta: I, II, IV, VI/1, VI/2, VII/1, VII/2, VIII/2, X, XI i XII.

Santiago María Amer, tècnic auxiliar

Col·lecció d’hebreu bíblic (Verbo Divino)

L’editorial Verbo Divino ens ofereix un conjunt d’obres especialment útils per als qui s’inicien en l’estudi de la llengua hebrea en perspectiva bíblica o, simplement, als qui comencen estudis bíblics.

Es tracta, en primer lloc, de la catorzena reimpressió de la Gramática elemental del hebreo bíblico del professor Enrique Farfán Navarro (1997), manual molt útil per a l’aprenentatge de l’idioma bíblic per excel·lència de l’Antic Testament. Consta, a més de l’exposició de la gramàtica pròpiament dita, de dos extensos vocabularis d’equivalències (hebreu-espanyol i espanyol-hebreu), a més d’una bona sèrie d’exercicis per a la pràctica de la traducció en ambdós sentits, acomodats a la progressió de l’aprenentatge i amb les claus corresponents.

El complement necessari a aquell, des d’una determinada etapa, el constitueix el Diccionario bíblico Hebreo-Español, Español-Hebreo del professor Jaime Vázquez Allegue (13a reimpressió des del 2002), que inclou tots els mots de la Bíblia hebrea, amb la vocalització masorètica, segons la Biblia Hebraica Stuttgartensia (editio quinta emendata), magna obra d’edició crítica dels manuscrits hebreus disponibles des del de Lenigrad (L) dels professors K. Elliger i W. Rudolph, que també ens és oferta en aquesta ocasió.

Per a aprofundir més ens presenta la Introducción al hebreo bíblico del professor de Harvard Thomas O. Lambin, particularment adaptada a l’estudi de la prosa a diversos nivells, en la desena reimpressió des del 2001.

I finalment la Gramática del hebreo bíblico dels professors Paul Joüon i Takamitsu Muraoka, en la quarta reimpressió des del 2006. I la Sintaxis del hebreo bíblico del professor Alviero Nicacci, en la vuitena reimpressió des del 2001 també.

Cal notar que les tres darreres són les primeres traduccions de què ha disposat el públic de parla espanyola o particularment familiaritzat amb aquesta llengua, aconseguides a voltes amb processos realment laboriosos de traducció comparada.

Tot plegat fa que la nostra Biblioteca Diocesana de Mallorca pugui oferir als estudiants de teologia bíblica un corpus especialment útil per a la seva iniciació i el seu aprofundiment en tots els aspectes relacionats amb la llengua hebrea utilitzada en els textos de la sagrada escriptura.

Santiago María Amer, tècnic auxiliar

 

 

Els clàssics grecollatins de la nostra Biblioteca: la col·lecció Bernat Metge

A la Biblioteca Diocesana de Mallorca comptam amb gran part de la col·lecció Bernat Metge, concretament amb 320 exemplars. Aquesta col·lecció, inicialment presentada com a Col·lecció dels Clàssics Grecs i Llatins, va començar el 1922 de la mà de Francesc Cambó, que comptà des del començament amb la col·laboració de grans hel·lenistes i llatinistes. El 2017 el grup editorial Som va assumir la seva continuïtat. Aquestes edicions inclouen una acurada introducció, el text original (grec o llatí), acompanyat del corresponent aparell crític i la seva traducció al català, amb abundància de notes. Inclou la majoria de les obres més importants de l’Antiguitat: Homer, Herodot, Esquil, Sòfocles, Eurípides, Plató, Aristòtil, Lucreci, Catul, Ciceró, Cèsar, Salusti, Sèneca, etc.

La nostra col·lecció Bernat Metge