Etiqueta: Andrés David Forero Rincón

Voluntariat estival a la Biblioteca Diocesana

Salvador Nkulu Nkulu Mangué

Com tots sabeu, actualment la Biblioteca Diocesana gaudeix d’un magnífic cos de voluntaris, que permanentment formen part del l’equip bibliotecari, com podeu comprovar a la mateixa web, on es troben els seus perfils, amb una breu ressenya biogràfica i la seva fotografia personal.

Tots i cada un dels voluntaris han estat seleccionats després d’un temps de coneixença, de rebre el seu currículum i d’una entrevista personal amb mi.

Ara bé, el nostre voluntariat també es veu generosament ampliat per altres persones que, de mode temporal, ens ofereixen una magnífica col·laboració, especialment durant l’època estival.

Andrés David Forero Rincón

Enguany hem comptat amb la presència de tres seminaristes majors de cursos avançats: Salvador Nkulu Nkulu Mangué, Andrés David Forero Rincón i Lázaro Mengue Eyeng.

Les tasques que han desenvolupat han estat prou fatigoses, perquè, a més del volum de feina, s’ha d’advertir que els dipòsits de la Biblioteca no són, precisament, els més frescos de la Casa de l’Església.

En particular, ells han recol·locat una gran quantitat de llibres a les prestatgeries, posant també topalls, que eren molt necessaris.

Lázaro Mengue Eyeng

Així mateix, han col·laborat amb l’expurgació de llibres repetits.

La feina que aquests levites han desenvolupat, doncs, a més de contribuir a la seva formació, ens ha estat una bona ajuda, la qual ha permès tenir encara més ordenats els nostres dipòsits; serva ordinem et ordo sevabit te.

Per altra banda, a més dels seminaristes, també hem comptat amb dues ajudes addicionals, que pas a presentar:

 

Cristina Rosselló Mestre

Cristina Rosselló Mestre, a part de tenir un impressionant currículum ―és doctora enginyera de camins i té dues llicenciatures, en Ciències Físiques i en Administració i Direcció d’Empreses―, demostra una gran devoció pels llibres. Concretament, el seu excel·lent voluntariat d’enguany s’ha centrat en el procés de digitalització documental.

David Lozano Capó encara està estudiant el batxillerat, i ho compatibilitza amb els seus estudis al Conservatori de Música. A més de ser molt intel·ligent, és un amant de la història i dels llibres, com bé ha demostrat. En concret, ens ha donat una bona mà amb la detecció d’exemplars repetits per així poder realitzar llur expurgació.

David Lozano Capó

En definitiva, com a director, em sent feliç de que la nostra Biblioteca Diocesana, no sols sigui un lloc de feina, estudi i investigació, sinó també un espai d’acollida per a tots aquells catòlics que, des d’un pla acadèmico-intel·lectual, volen contribuir a l’edificació de l’Església. Igualment que faig sempre amb els treballadors i voluntaris permanents, des d’aquest mitjà vull agrair, ara també i de manera sincera, a David, Cristina, Lázaro, Andrés i Salvador la gran labor que han duit a terme aquest estiu, per cert, esplèndidament coordinada per la nostra estimada cap de sala, Maria Isabel Riera.

Sense cap dubte, amb aquest voluntariat, tots plegats han contribuït a augmentar la gran família de la Biblioteca Diocesana.

Déu els pagui tot el bé que han fet.

Dr. Mn. Jaume Mercant Simó, director.

 

Seminaristes voluntaris

Durant aquest estiu, la Biblioteca Diocesana ha tingut el plaer de comptar amb les labors de voluntariat de dos seminaristes majors: Salvador Nkulu Nkulu Mangué i Andrés David Forero Rincón.

Salvador Nkulu Nkulu Mangué

Salvador té 32 anys i és natural de Guinea Equatorial. Actualment, està a punt de començar el quint curs en el Seminari de Mallorca. Li agrada molt la lectura en general, i, en particular, té predilecció per l’estudi de la teologia dogmàtica, la cristologia i l’eclesiologia. A nivell pastoral, està realitzant pràctiques a les parròquies de Campos i de Porreres.

David és natural de Bogotà i té 24 anys. Arribà a Mallorca a l’any 2019 i, actualment, està a punt de començar també el quint curs de Seminari. Li agrada la lectura i l’estudi de la teologia i de la filosofia. A nivell pastoral està ajudant a les parròquies de Pina, Montuïri, Algaida, Villafranca i Sant Joan.

Andrés David Forero Rincón

Tant David com Salvador han realitzat, durant aquests mesos estivals i vacacionals, diverses tasques d’ordenació en els nostres immensos dipòsits. Aquestes tasques han estat emmarcades dins el projecte de voluntariat que enguany la Biblioteca Diocesana ha ofert al Seminari de Mallorca, i que ha acceptat de bon grat l’actual rector Mn. Francesc Vicens.

En nom de la Biblioteca, doncs, agraeixo al Seminari, i en especial a Salvador i David, la magnífica i eficaç feina que s’ha realitzat aquest estiu. Déu els pagui tot el bé que han fet.

Mn. Jaume Mercant Simó, director